● מגשית קלקר – 2 Styrofoam tray – Meatless

with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 68*40 ס"מ  

● מגשית קלקר – Styrofoam tray – Meatless 1

with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 68*40 ס"מ

● שקית אשפה 3 Garbage bag

with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום בעפרון ופחם על נייר – Graphite and charcoal drawing on paper מידות: 89*59 ס"מ שקית אשפה מתוחה על פח זבל עירוני.

התרופפות – Looseness

with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 63*90 ס"מ התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית. Graphite and charcoal large drawing on paper 90 X 63 cm למכירה – For sale