מגשית קלקר – Styrofoam tray – Meatless 1

with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 68*40 ס"מ לא זמין –  Not available

התרופפות – Looseness

with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 63*90 ס"מ התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית. Graphite and charcoal large drawing on paper 90 X 63 cm למכירה – For sale    

////