2019 – מתערוכת זוכי פרס ראש העיר לשנת 2018 בגלריה על הצוק, נתניה

From 2018 Mayor Award Winners exhibition

[hr]

 

● חפיסת הורמונים – A pack of hormones
with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 40*40 cm למכירה – For sale

● נייר אפיה Baking Parchment
with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 70X80 ס"מ

● הסוף The End
with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper מידות: 45*45 ס"מ

● זבוב חי על נייר שעווה – A living fly on wax paper
with אין תגובות

icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 69*68 ס"מ

● זבוב מת על נייר שעווה – A dead fly on wax paper
with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 69*68 ס"מ

● Stop The Time 3
with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper מידות: 45*45 ס"מ

● Stop The Time 2
with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper מידות: 45*45 ס"מ

● Stop The Time
with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000] רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper מידות: 45*45 ס"מ  

● נייר שעווה תחת חריץ גבינה – Wax Paper beneath a cheese
with אין תגובות

[icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון ועט אקרילי על נייר – Pencil and acrylic pen drawing on paper מידות: 38.5*63 ס"מ

התרופפות – Looseness
with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 63*90 ס"מ התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית. Graphite and charcoal large drawing on paper 90 X 63 cm למכירה – For sale