2019 – מתערוכת זוכי פרס ראש העיר לשנת 2018 בגלריה על הצוק, נתניה

From 2018 Mayor Award Winners exhibition

[hr]

 

● נייר אפיה Baking Parchment
with אין תגובות

● רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 70X80 ס"מ

● הסוף The End
with אין תגובות

● רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper מידות: 45*45 ס"מ

● זבוב חי על נייר שעווה – A living fly on wax paper
with אין תגובות

● רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 69*68 ס"מ

● זבוב מת על נייר שעווה – A dead fly on wax paper
with אין תגובות

● רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 69*68 ס"מ

● Stop The Time 3
with אין תגובות

● רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper מידות: 45*45 ס"מ

● Stop The Time 2
with אין תגובות

● רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper מידות: 45*45 ס"מ

● Stop The Time
with אין תגובות

● רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper מידות: 45*45 ס"מ

התרופפות – Looseness
with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 63*90 ס"מ התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית. Graphite and charcoal large drawing on paper 90 X 63 cm למכירה – For sale