שמי אוסטרליץ (צד ימין) – Austerlitz Skies (right side)

שמי אוסטרליץ (צד ימין) – Austerlitz Skies (right side)

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper

מידות: 100*70 cm

"…העננים על פני השמים הגבוהים האינסופיים הללו. איך לא ראיתי לפני-כן את אלה השמים הרמים? ומה מאושר אני לראות אותם סוף-סוף. כן, הכל הבל, הכל אחיזת-עינים, חוץ מן השמיים האינסופיים הללו. הכל אפס, אפס-ואין חוץ מהם. אבל גם הם אינם, אין כלום, רק דומייה ומרגוע." – מלחמה ושלום/טולסטוי תרגום: לאה גולדברג

שמי אוסטרליץ  – Austerlitz Skies

שמי אוסטרליץ – Austerlitz Skies

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper

מידות: 300*70 cm

"…העננים על פני השמים הגבוהים האינסופיים הללו. איך לא ראיתי לפני-כן את אלה השמים הרמים? ומה מאושר אני לראות אותם סוף-סוף. כן, הכל הבל, הכל אחיזת-עינים, חוץ מן השמיים האינסופיים הללו. הכל אפס, אפס-ואין חוץ מהם. אבל גם הם אינם, אין כלום, רק דומייה ומרגוע." – מלחמה ושלום/טולסטוי תרגום: לאה גולדברג

שמי אוסטרליץ (צד שמאל) – Austerlitz Skies (left side)

שמי אוסטרליץ (צד שמאל) – Austerlitz Skies (left side)

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper

מידות: 100*70 cm

"…העננים על פני השמים הגבוהים האינסופיים הללו. איך לא ראיתי לפני-כן את אלה השמים הרמים? ומה מאושר אני לראות אותם סוף-סוף. כן, הכל הבל, הכל אחיזת-עינים, חוץ מן השמיים האינסופיים הללו. הכל אפס, אפס-ואין חוץ מהם. אבל גם הם אינם, אין כלום, רק דומייה ומרגוע." – מלחמה ושלום/טולסטוי תרגום: לאה גולדברג

אוסטרליץ (אמצע) – Austerlitz (center)

אוסטרליץ (אמצע) – Austerlitz (center)

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper

מידות: 100*70 cm

"עננים זוחלים על פני השמים הגבוהים האינסופיים הללו איכה לא ראיתי לפני כן את השמים הרמיםומה מאושר אני שידעתים סוף סוףכןהכל אבלהכל אחיזת עיניםחוץ מן השמיים האינסופיים הללוהכל אפסאפס ואין חוץ מהםאבל גם הם אינםאין כל מאומהאלא רק דומייה ומרגוﬠ…" – מלחמה ושלום/טולסטוי

אוסטרליץ (צד שמאל) – Austerlitz (left side)

אוסטרליץ (צד שמאל) – Austerlitz (left side)

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper

מידות: 100*70 cm

"עננים זוחלים על פני השמים הגבוהים האינסופיים הללו איכה לא ראיתי לפני כן את השמים הרמיםומה מאושר אני שידעתים סוף סוףכןהכל אבלהכל אחיזת עיניםחוץ מן השמיים האינסופיים הללוהכל אפסאפס ואין חוץ מהםאבל גם הם אינםאין כל מאומהאלא רק דומייה ומרגוﬠ…" – מלחמה ושלום/טולסטוי

אוסטרליץ (צד ימין) – Australitz (right side)

אוסטרליץ (צד ימין) – Australitz (right side)

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper

מידות: 100*70 cm

"עננים זוחלים על פני השמים הגבוהים האינסופיים הללו.  איכה לא ראיתי לפני כן את השמים הרמיםומה מאושר אני שידעתים סוף סוףכןהכל אבלהכל אחיזת עיניםחוץ מן השמיים האינסופיים הללוהכל אפסאפס ואין חוץ מהםאבל גם הם אינםאין כל מאומהאלא רק דומייה ומרגוﬠ…" – מלחמה ושלום/טולסטוי

1 2 3