התרופפות – Looseness

with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 63*90 ס"מ התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית. Graphite and charcoal large drawing on paper 90 X 63 cm     This amazing artwork is for sale via Paypal. If you are interested, please leave … Read More

שקית אשפה 2 Garbage bag

with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 65*85 ס"מ Graphite and charcoal large drawing on paper 85 x 65 cm     This artwork is for sale via Paypal. If you are interested, please leave your email and address here and I will post … Read More

////