סלוטייפ על נייר אריזה Sellotape on packing paper
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 60*70 cm

צוואר בקבוק – דיוקן 10 Bottle-neck portrait
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 51*40 cm

כפפה חד פעמית 6 Disposable glove
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paperמידות: 84*60 cm

צוואר בקבוק – דיוקן 7 Bottle-neck portrait
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 51*40 cm

צינור טלסקופי 2 Flexible tube
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 70*75 cm

צוואר בקבוק – דיוקן 6 Bottle-neck portrait
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paperמידות: 51*40 cm

צינור טלסקופי – Flexible tube
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 70*70 cm

צוואר בקבוק – דיוקן 5 Bottle-neck portrait
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 40*32 cm

כפפה חד פעמית 5 Disposable glove
with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 84*60 cm

צוואר בקבוק – דיוקן 3 Bottle-neck portrait
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 51*40 cm

צוואר בקבוק – דיוקן 2 Bottle-neck portrait
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 51*40 cm

צוואר בקבוק – דיוקן 1 Bottle-neck portrait
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 51*40 cm

כפפה חד פעמית 3 Disposable glove
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 84*60 cm

מגשית פלסטיק ממוחזר – Recycled Platic Tray
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 60*70 cm

ביטוי סינתטי של אובייקט אורגני Synthetic expression of organic object
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 54*58 cm

צלפלסטיק 4 Transparent plastics shadow
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 70X70 ס"מ

שקית אשפה 4 Garbage bag
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper מידות: 45*45 cm Not for sale

אריזת פלסטיק של טופו – Plastic Tofu Wrapper
with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 70*70 ס"מ (למכירה – For sale)

צלפלסטיק – Transparent plastics shadow
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 65*65 cm

עטיפת צלופן ופטריה – Cellophane wrap and mushroom
with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 65*95 ס"מ (למכירה- For sale)

שקית לחם – Bread Wrap
with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 30*70 ס"מ למכירה – For sale

רדיד אלומיניום – Aluminum Foil
with אין תגובות

רישום בעפרון ופחם על נייר – Graphite and charcoal drawing on paper מידות: 60*55 ס"מ למכירה – For sale      

התרופפות – Looseness
with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 63*90 ס"מ התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית. Graphite and charcoal large drawing on paper 90 X 63 cm למכירה – For sale    

ביניים – Between
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר –  Pencil drawing on paper מידות: 50*50 ס"מ בערך. למכירה – For sale    

נראית טוב לגילה – Looks good for her age
with אין תגובות

רישום גדול – עפרון על נייר –  Pencil drawing on paper מידות: 70*100 ס"מ בערך.   למכירה – For sale