● זבוב חי על נייר שעווה – A living fly on wax paper

● זבוב חי על נייר שעווה – A living fly on wax paper

with אין תגובות

icon icon=icon-circle size=14px color=#FF0000 ] רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper

מידות: 69*68 ס"מ