התרופפות – Looseness

התרופפות – Looseness

with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 63*90 ס"מ

התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית.

Graphite and charcoal large drawing on paper 90 X 63 cm

למכירה – For sale