אוסטרליץ (צד שמאל) – Austerlitz (left side)

אוסטרליץ (צד שמאל) – Austerlitz (left side)

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper

מידות: 100*70 cm

"עננים זוחלים על פני השמים הגבוהים האינסופיים הללו איכה לא ראיתי לפני כן את השמים הרמיםומה מאושר אני שידעתים סוף סוףכןהכל אבלהכל אחיזת עיניםחוץ מן השמיים האינסופיים הללוהכל אפסאפס ואין חוץ מהםאבל גם הם אינםאין כל מאומהאלא רק דומייה ומרגוﬠ…" – מלחמה ושלום/טולסטוי