התרופפות – Looseness

with אין תגובות

רישום גדול בעפרון ופחם על נייר – Graphite and charcoal drawing on paper מידות: 63*90 ס"מ התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית.      

////