קיר – Wall
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר ועלה זהב – Pencil drawing on paper and gold leaf מידות: 60*60 cm למכירה – For sale

בלתי צפוי 2 Unpredictable
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil  drawing on paper מידות: 70*70 cm (לא למכירה – Not for sale)

בלתי צפוי – Unpredictable
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil  drawing on paper מידות: 70*70 cm (לא למכירה – Not for sale)

אוסטרליץ (צד ימין) – Australitz (right side)
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper מידות: 100*70 cm "עננים זוחלים על פני השמים הגבוהים האינסופיים הללו.  איכה לא ראיתי לפני כן את השמים הרמים? ומה מאושר אני שידעתים סוף סוף, כן, הכל אבל, הכל אחיזת עינים. חוץ מן השמיים האינסופיים הללו, הכל אפס, אפס … Read More

אוסטרליץ (צד שמאל) – Australitz (left side)
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper מידות: 100*70 cm "עננים זוחלים על פני השמים הגבוהים האינסופיים הללו.  איכה לא ראיתי לפני כן את השמים הרמים? ומה מאושר אני שידעתים סוף סוף, כן, הכל אבל, הכל אחיזת עינים. חוץ מן השמיים האינסופיים הללו, הכל אפס, אפס … Read More

● תחת אבן Under a stone
with אין תגובות

 רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper מידות: 45*45 cm

////