מגשית קלקר ונילון נצמד – Styrofoam tray with plastic wrap – Meatless 5

מגשית קלקר ונילון נצמד – Styrofoam tray with plastic wrap – Meatless 5

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper

מידות: 68*40 ס"מ
Not available

● Stop The Time 3

● Stop The Time 3

with אין תגובות
 רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper

מידות: 45*45 ס"מ

● Stop The Time 2

● Stop The Time 2

with אין תגובות
 רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper

מידות: 45*45 ס"מ

מגשית פלסטיק ונילון נצמד – Plastic tray with plastic wrap – Meatless 4

מגשית פלסטיק ונילון נצמד – Plastic tray with plastic wrap – Meatless 4

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper

מידות: 70*40 ס"מ
לא זמין –  Not available

● נייר שעווה תחת חריץ גבינה – Wax Paper beneath a cheese

● נייר שעווה תחת חריץ גבינה – Wax Paper beneath a cheese

with אין תגובות
 רישום עפרון ועט אקרילי על נייר – Pencil and acrylic pen drawing on paper

מידות: 38.5*63 ס"מ

● נייר שעווה (עם גבינה) – Wax Paper (with cheese)

● נייר שעווה (עם גבינה) – Wax Paper (with cheese)

with אין תגובות
 רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper

מידות: 65*65 ס"מ

 

מגשית קלקר – 2 Styrofoam tray – Meatless

מגשית קלקר – 2 Styrofoam tray – Meatless

with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper

מידות: 68*40 ס"מ

For sale

1 2