מגשית קלקר ונילון נצמד – Styrofoam tray with plastic wrap – Meatless 5

מגשית קלקר ונילון נצמד – Styrofoam tray with plastic wrap – Meatless 5

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper

מידות: 68*40 ס"מ
Not available

● Stop The Time 3

● Stop The Time 3

with אין תגובות
 רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper

מידות: 45*45 ס"מ

● Stop The Time 2

● Stop The Time 2

with אין תגובות
 רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper

מידות: 45*45 ס"מ

מגשית פלסטיק ונילון נצמד – Plastic tray with plastic wrap – Meatless 4

מגשית פלסטיק ונילון נצמד – Plastic tray with plastic wrap – Meatless 4

with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper

מידות: 70*40 ס"מ
לא זמין –  Not available

מגשית פלסטיק- Plastic tray – Meatless 3

מגשית פלסטיק- Plastic tray – Meatless 3

with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper

מידות: 70*43 ס"מ
Not available

● נייר שעווה תחת חריץ גבינה – Wax Paper beneath a cheese

● נייר שעווה תחת חריץ גבינה – Wax Paper beneath a cheese

with אין תגובות
 רישום עפרון ועט אקרילי על נייר – Pencil and acrylic pen drawing on paper

מידות: 38.5*63 ס"מ

נייר שעווה (עם גבינה) – Wax Paper (with cheese)

נייר שעווה (עם גבינה) – Wax Paper (with cheese)

with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper

מידות: 65*65 ס"מ

למכירה – For sale

מגשית קלקר – 2 Styrofoam tray – Meatless

מגשית קלקר – 2 Styrofoam tray – Meatless

with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper

מידות: 68*40 ס"מ

לא זמין –  Not available

מגשית קלקר – Styrofoam tray – Meatless 1

מגשית קלקר – Styrofoam tray – Meatless 1

with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper

מידות: 68*40 ס"מ

לא זמין –  Not available

התרופפות – Looseness

התרופפות – Looseness

with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 63*90 ס"מ

התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית.

Graphite and charcoal large drawing on paper 90 X 63 cm

למכירה – For sale

 

 

1 2