התרופפות – Looseness

התרופפות – Looseness

with אין תגובות

רישום גדול בעפרון ופחם על נייר – Graphite and charcoal drawing on paper

מידות: 63*90 ס"מ

התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית.