התרופפות – Looseness

with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 63*90 ס"מ התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית. Graphite and charcoal large drawing on paper 90 X 63 cm     This amazing artwork is for sale via Paypal. If you are interested, please leave … Read More

////