הכלה – containing
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper מידות: 50*50 ס"מ

צלופן – Cellophane
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר –  Pencil drawing on paper מידות: 55*70 ס"מ בערך.

ביניים – Between
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר –  Pencil drawing on paper מידות: 50*50 ס"מ בערך.  

התגלות – Revelation
with אין תגובות

רישום בעפרון על נייר –  Pencil drawing on paper מידות: 45*65 ס"מ בערך.

כיור חברתי – Social sink
with אין תגובות

רישום בעפרון על נייר – Graphite drawing on paper מידות: 45*65 ס"מ.

דואליות
with אין תגובות

שילוב של רישום בעיפרון על נייר והדפסה. מידות: בערך 33*100 ס"מ.

Penetration
with אין תגובות

שילוב של רישום בעיפרון על נייר והדפסה. מידות: בערך 50*65 ס”מ.

////