שקית אשפה 5 Garbage bag
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper מידות: 70*70 cm For sale  

נייר אפיה Baking Parchment
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 70X80 ס"מ For sale

אריזת פלסטיק של טופו – Plastic Tofu Wrapper
with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 70*70 ס"מ (למכירה – For sale)

זבוב מת ומגשית קלקר – A dead fly and a Styrofoam tray
with אין תגובות

רישום עפרון נייר – Pencil drawing on paper מידות: 69*68 ס"מ (למכירה – For sale)

קוסם מעוץ – Wizard of Oz
with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 65*95 ס"מ (למכירה- For sale)

זבוב מת על נייר שעווה – A dead fly on wax paper
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Pencil drawing on paper מידות: 69*68 ס"מ (למכירה – For sale)

Stop The Time
with אין תגובות

רישום עפרון וחוט תפירה כירורגי על נייר – Pencil drawing and surgical sewing thread on paper מידות: 45*45 ס"מ למכירה – For sale

שקית לחם – Bread Wrap
with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper מידות: 30*70 ס"מ למכירה – For sale

רדיד אלומיניום – Aluminum Foil
with אין תגובות

רישום בעפרון ופחם על נייר – Graphite and charcoal drawing on paper מידות: 60*55 ס"מ למכירה – For sale      

התרופפות – Looseness
with אין תגובות

עפרון ופחם על נייר – מידות: 63*90 ס"מ התרופפות/התקלפות שכבת הצבע מצינור מערכת מים עירונית. Graphite and charcoal large drawing on paper 90 X 63 cm למכירה – For sale    

הפוך קטן – Espresso
with אין תגובות

רישום עפרון על נייר – Graphite drawing on paper מידות: 40*50 ס"מ למכירה – For sale

נראית טוב לגילה – Looks good for her age
with אין תגובות

רישום גדול – עפרון על נייר –  Pencil drawing on paper מידות: 70*100 ס"מ בערך.   למכירה – For sale

////