זבוב חי על נייר שעווה – A living fly on wax paper

זבוב חי על נייר שעווה – A living fly on wax paper

with אין תגובות

רישום עפרון ופחם על נייר – Pencil and charcoal drawing on paper

מידות: 69*68 ס"מ
(לא למכירה – Not for sale)